ZIEKENVERVOER

ziekenvervoer

Taxi Ruijters Heerlen B.V. heeft meer dan 50 jaar ervaring in het verzorgen van ziekenvervoer in Zuid-Limburg.
Vrijwel alle zorgverzekeraars kiezen voor de expertise, zorg en kwaliteit van ons bedrijf.
Als gecontracteerd vervoerder van o.a. VGZ en CZ regelen wij voor u de financiële afhandeling van uw vervoer zodat u zich daar geen om te maken.
Rijdt u met Taxi Ruijters Heerlen B.V. dan hoeft u nergens meer naar om te kijken!

Zittend Ziekenvervoer

Hier kunt u gebruikmaken van maken als u daarvoor toestemming heeft van uw zorgverzekeraar.
Toestemming wordt gegeven bij:

  • Oncologische behandeling met chemo- of radiotherapie
  • Nierdialyse in een dialysecentrum
  • Visuele handicap
  • Als u afhankelijk bent van een rolstoel
  • Langdurige behandeling van een ziekte waarbij voor een lange periode vervoer nodig is
  • Intensieve kindzorg waarbij de verzekerde jonger is dan 18 jaar en is aangewezen op een verpleegkundig kinderdagverblijf
  • Langdurige ziekte of bij een chronische aandoening (hardheidsclausule)
  • Zittend ziekenvervoer is niet geheel gratis. Per kalenderjaar wordt er een eigen bijdrage geheven.
  • Meer informatie over kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) gaat met ingang van 1-1-2021 onder het zittend ziekenvervoer vallen :

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. Voorheen viel deze zorg onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wlz. Per 2020 is een deel van de GZSP – de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) – overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Valt u in deze doelgroep verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een machtiging aan te vragen.
U kunt hier beide brieven met informatie vanuit Zorgverzekeraars Nederland downloaden:

– download hier brief aanvraag machtiging patiënten
– download hier brief aanvraag machtiging instellingen

Indien u een geldige machtiging heeft kunt u zich bij ons melden voor het uitvoeren van de ritten.

Kiest u voor Taxi Ruijters, dan kiest u voor goede service.
Wij zijn 24/7 bereikbaar en hebben geen lange wachttijden.

Met meer dan 70 jaar ervaring weet u zeker dat u goed zit voor comfortabele en professioneel geregeld vervoer.
Neem daarom gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u met plezier verder.

DOWNLOAD VGZ FORMULIER

Aanvraag machtiging vervoer

DOWNLOAD CZ FORMULIER

Aanvraag zittend-ziekenvervoer